Audyty efektywności energetycznej

Audyty efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej jest opracowaniem dotyczącym optymalizacji w zakresie zużycia energii w procesach przemysłowych przez maszyn oraz różnego rodzaju instalacje. Audyt efektywności energetycznej zawiera opis szeregu działań, które pozwalają oszacować straty energii i koszty finansowe ponoszone przez zakład. W dalszej części opracowania wskazuje się na rzeczywiste oszczędności płynące z wprowadzenia poprawy efektywności energetycznej, na różnych etapach modernizacyjnych i produkcyjnych. W wielu przypadkach analiza energetyczna jest kluczem do redukcji kosztów w perspektywie dalszego działania przedsiębiorstwa oraz szybkiego zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Audyt efektywności energetycznej składa się z szeregu czynności, mających na celu:

  1. identyfikację źródeł generujących straty energii,

  2. przedstawienie propozycji przedsięwzięć dla minimalizacji zidentyfikowanych strat energii bądź ich wyeliminowanie,

  3. przedstawienie planu inwestycyjnego zastosowania innowacyjnych technologii energetycznych w celu wytworzenia ciepła bądź energii elektrycznej na potrzeby własne,

  4. przedstawienie optymalnego wariantu modernizacyjnego dla rozpatrywanego obiektu oraz określenie realnych korzyści wynikających z jego zastosowania.