Audyty optymalizacji kosztów dystrybucyjnych

Audyt Optymalizacji Dystrybucji Energii Elektrycznej 

Audyt Optymalizacji Dystrybucji Energii Elektrycznej lub Gazu Ziemnego jest jednym z działań modernizacyjnych, które nie wymagają nakładów inwestycyjnych. Polega na optymalizacji warunków umowy na dystrybucję energii elektrycznej lub gazu ziemnego, gdyż występuje kilka elementów, które należy sprawdzić i niezwłocznie poprawić w razie wykrycia nieprawidłowości w naliczaniu opłat przez zakład energetyczny. Najlepsze efekty optymalizacyjne uzyskuje się w przypadku jednostek o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną lub gaz ziemny, ponieważ najczęściej okazuje się, że dla takich podmiotów warunki umowy wymagają gruntownych zmian, dzięki którym można uzyskać nawet do kilkudziesięciu % oszczędności na dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego rocznie.

Jakie są korzyści z przeprowadzenia audytu dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego?

– Darmowa wstępna analiza możliwości uzyskania potencjalnych oszczędności

– Zmiany widoczne po pierwszym miesiącu od wprowadzenia

– Obniżenie opłat za energię elektryczną lub gaz ziemny odbywa się poprzez kilka działań optymalizacyjnych różniących się od charakteru i specyfiki analizowanego obiektu

– Rozwiązania proponowane w audycie nie wymagają żadnych nakładów inwestycyjnych

– Gwarancja kompleksowego podejścia do zagadnienia optymalizacyjnego

– Brak ryzyka inwestycyjnego

– Okres zwrotu z inwestycji jest natychmiastowy