Energia elektryczna

Energia elektryczna

Jak działa rynek energii elektrycznej?

Europejski rynek energii elektrycznej zaprojektowano w taki sposób, aby dopuszczał możliwość konkurowania, dając klientom możliwość wyboru najlepszego produktu oraz najwyższej jakości obsługi. W Polsce rynek dla klientów biznesowych otwierał się systematycznie. Pełne otwarcie nastąpiło 1 lipca 2007 r.

Sprzedawcy energii elektrycznej do dostarczenia swoich produktów, korzystają z naturalnie zmonopolizowanych sieci przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Głównym miejscem hurtowego obrotu energią elektryczną jest Towarowa Giełda Energii. Do zabezpieczenia zużycia energii elektrycznej przez poszczególnych klientów zawierane są również dwustronne umowy z krajowymi producentami. Najważniejszą przewagą konkurencyjną tego rynku jest profesjonalizm i siła finansowa.

Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego (OSD) są odpowiedzialni za dystrybucję energii do odbiorców, zarządzanie procesem zmiany sprzedawcy oraz dostarczenie danych pomiarowych klienta. Dane te stanowią dla sprzedawcy podstawę do fakturowania i obliczania rozliczeniowej ceny energii. OSD wystawia klientom faktury za usługi dystrybucji energii elektrycznej na podstawie zawartych umów dystrybucyjnych.

Jak wygląda proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej ?

  1. Podpisanie umowy sprzedaży energii elektrycznej – na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa przeprowadzany jest proces zmiany sprzedawcy w imieniu klienta
  2. Wypowiedzenie obecnej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży. W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy konieczna może być modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego, która w zależności od grupy taryfowej dokonywana jest na koszt OSD lub klienta.
  3. Zawarcie umowy dystrybucyjnej – w przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy
  4. Zgłoszenie umowy sprzedaży do właściwego OSD
  5. Odczyt licznika w celu dokonania końcowego rozliczenia z dotychczasowym sprzedawcą
  6. Pierwsza faktura od nowego sprzedawcy energii elektrycznej