Gaz ziemny

Gaz ziemny

Jak działa rynek gazu ziemnego ?

Rynek gazu zaprojektowano w taki sposób, aby dopuszczał możliwość konkurowania, dając klientom możliwość wyboru najlepszego produktu oraz najwyższej jakości obsługi. Sprzedawcy gazu ziemnego do dostarczenia swoich produktów, korzystają z sieci przesyłu (OSP) i dystrybucji (PSG). Głównym miejscem hurtowego obrotu gazem jest Towarowa Giełda Energii. Do zabezpieczenia zużycia paliwa gazowego przez poszczególnych klientów zawierane są również dwustronne umowy ze spółkami zajmującymi się hurtowym obrotem gazem.

Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) jest odpowiedzialny za dystrybucję gazu do odbiorców, zarządzanie procesem zmiany sprzedawcy oraz dostarczenie danych pomiarowych klienta. Dane te stanowią dla sprzedawcy podstawę do rozliczenia za świadczone usługi kompleksowe – czyli dostarczone paliwo gazowe oraz usługę dystrybucji.

Jak wygląda proces zmiany sprzedawcy gazu ziemnego ?

  1. Podpisanie umowy kompleksowej ze sprzedawcą gazu ziemnego – na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa przeprowadzany jest proces zmiany sprzedawcy w imieniu klienta
  2. Wypowiedzenie obecnej umowy klienta
  3. Zgłoszenie umowy sprzedaży do OSD
  4. Odczyt licznika w celu dokonania końcowego rozliczenia z dotychczasowym sprzedawcą
  5. Faktura kompleksowa od nowego sprzedawcy gazu ziemnego.