Odnawialne źródła energii (OZE)

Odnawialne źródła energii (OZE)

Aktualnie stawiany jest duży nacisk na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach i w sektorze prywatnym, jako sposób na obniżenie kosztów związanych z wykorzystaniem energii oraz na dywersyfikację jej dostaw, jako gwarancja bezpieczeństwa energetycznego w skali całego kraju. Z tego względu rośnie zapotrzebowanie na opracowania koncepcji określających możliwości i stopień wykorzystania OZE do zaspokajania potrzeb energetycznych podmiotów gospodarczych. W ramach opracowania przede wszystkim proponuje się konkretne rozwiązania technologiczne, związane z wytwarzaniem ciepła lub energii elektrycznej, określając ich techniczne możliwości instalacji oraz ich włączenia pod obecnie użytkowane systemy. Przestawiane są korzyści ekonomiczne i ekologiczne wykorzystania OZE, w odniesieniu do stanu istniejącego, poprzez ocenę kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, jak również określany jest czas zwrotu takiego przedsięwzięcia.

Fotowoltaika

Panele fotowoltaiczne zbudowane są z ogniw krzemowych. Zachodzi w nich reakcja, która zamienia energię słońca na prąd stały. Dzięki zastosowaniu inwertera prąd stały wytworzony w panelach zamieniany jest na p. zmienny. Dalej płynie przez układ zabezpieczający i licznik do sieci lub zużywany jest na bieżąco.

Fotowoltaika pozwala zatem na:

1) produkcję prądu zgodną z zapotrzebowaniem energetycznym budynku,

2) ograniczenie kosztów zakupu energii,

2) w znacznym stopniu uniezależnienie się od dostawcy energii i jego cen,

3) widoczne zmniejszenie wydatków firmy,

4) podniesienie wartości nieruchomości.

Pompy ciepla

CO TO JEST POMPA CIEPŁA I CZY SIĘ OPŁACA?

Pompa ciepła pobiera ciepło z dolnego źródła ciepła, czyli źródła o niższej temperaturze. Tym źródłem może być zarówno ziemia, skała, zbiornik wodny jak i powietrze na zewnątrz budynku. Wykonując pracę sprężania i skraplania podobnie jak praca lodówki, oddaje czynnik w postaci wody lub powietrza do źródła o wyższej temperaturze. Pompę ciepła można stosować do ogrzewania jak i chłodzenia budynku. Czynnikiem roboczym może być woda lub powietrze – w zależności od rodzaju pompy. Każda ma inna budowę i inną zasadę działania ale efekt pracy mają ten sam czyli podgrzanie wody użytkowej (c.w.u), ogrzewanie domu (c.o.) lub wykorzystanie w klimatyzacji. Obsługa pompy jest bardzo prosta. Zainstalowana pompa wyposażona jest w panel kontrolny, którego obsługi możesz nauczyć się w parę chwil. Zawsze można poprosić o pomoc instalatora. Rozważając opłacalność instalacji należy pamiętać, że w ten sposób znacznie zmniejszamy wysokość swoich rachunków!

Zasada działania

Zasada działania polega na tym, że zimny płyn przepływa w rurach o wysokim przewodnictwie cieplnym (np. miedzianych) przez ciepłe, dolne źródło ciepła (grunt, woda, powietrze), nagrzewając się. Przepływa do sprężarki, w której podwyższa się ciśnienie i temperaturę płynu (przemiana adiabatyczna). Ciepło jest oddawane do górnego źródła ciepła (systemu grzewczego budynku). Następnie ciśnienie jest obniżane w zaworze rozprężnym dzięki czemu wraca on do pierwotnej bardzo niskiej temperatury. Proces trwa stale dzięki dostarczaniu niewielkiej ilości energii elektrycznej. Czytaj o zasadzie działania pompy ciepła..

Opłacalność – dlaczego warto inwestować

Opłacalność inwestycji będzie stale rosnąć. Z roku na rok instalacje są coraz tańsze ze względu na większy popyt, a cena energii elektrycznej będzie stale rosnąć. Coraz więcej osób inwestuje w urządzenia bezobsługowe i bezawaryjne takie jak pompy. Opracowywane są też nowsze modele pomp aby wpłynąć korzystnie na efektywność i sprawność. Na dzień dzisiejszy wykorzystując instalację zmniejszamy koszty ciepła o 15-50%. Izolacja budynku korzystnie wpływa na pracę i efektywność. W nowym budownictwie jeśli chcemy ograniczyć koszty ogrzewania to pompa ciepła jest bardzo dobrym rozwiązaniem pozwalającym, nawet w porównaniu do ogrzewania gazowego, zmniejszyć koszty o 15-30%. Już nigdy nie martwimy się o koszty ogrzewania. Powietrzna pompa częściej stosowana jest w domach w obszarach miejskich. Najdroższą inwestycją są wymienniki pionowe, które potrzebują odwiertów w ziemii. Jednego lub dwóch w zależności od tego czy geotermalny wymiennik ciepła jest zamknięty (dwa), czy otwarty (jeden odwiert). Czytaj więcej o opłacalności pomp ciepła…

Koszt instalacji pompy wraz ze wszystkimi elementami jest związany z rodzajem pompy oraz specyfikacją budynku i własnych wymagań. Najtańsze pompy powietrzne można zakupić już za 5000 zł, do czego należny doliczyć kilkaset zł na jej instalację. Natomiast pompy gruntowe przystosowane dla potrzeb dużych budynków mogą kosztować nawet 100 000 zł i więcej. Jeśli nie mamy wystarczających funduszy zawsze możemy skorzystać z pomocy finansowej jakiej nam udzieli odpowiednia dotacja lub wziąć kredyt bankowy (budowlany, inwestycyjny albo celowy). Opłacalność inwestycji zależy od tego do jakiego ogrzewania ją porównamy np. prawidłowo dobrana pompa ciepła zastępująca ogrzewanie elektryczne zwróci się już po ok. 4-5 latach użytkowania. Natomiast jeśli zastępuje nowoczesną instalację LPG, okres ten wydłuży się do 8-10 lat. 

Korzyści związane z pompami

Do głównych zalet należy ochrona środowiska i zmniejszenie kosztów ogrzewania. Inwestując w instalację przyczyniamy się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Wszystkie urządzenia poprawiające gospodarkę energetyczną budynku podnoszą wartość nieruchomości. Bezpośrednio po instalacji pompy, wartość nieruchomości wzrasta o koszt urządzenia i instalacji, dodatkowo doskonale komponuje się z instalacjami pozyskującymi energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Połączenie pompy ciepła z wiatrakiem lub fotowoltaiką prowadzi do dalszego obniżenia kosztów utrzymania budynku. Oddane przez system ciepło możemy wykorzystać do ogrzewania c.w.u. i c.o. Większość instalacji ma żywotność określoną na 20-25 lat, po czym należałoby wymienić sprężarkę. Sama instalacja ma szanse wytrzymać do 50 lat. System jest całkowicie bezpieczny, nie powoduje zagrożenia dla mieszkańców, nie osiąga temperatur mogących spowodować pożar. Praca pompy nie emituje żadnych tlenków węgla.