Rozwiązania techniczne

Rozwiązania techniczne

– budowa i finansowanie trafostacji

– montaż baterii kompensacji energii biernej,

– modernizacja i wymiana oświetlenia

– modernizacja układów pomiarowych

– realizacja nowych przyłączy energetycznych jak i gazowych